Contact Number
082-335753 0978-538-317 082-332165
Fax
082-330875
Job Title
 • Principal 11
 • Counseling Section 16
 • Accountant 18
 • Personnel Administrator 17
 • Security 47
 • Kitchen 48
Office Of Academic Affairs
 • Director of Educational& Student Affairs Division 12
 • Section Chief of Curriculum 13
 • Section Chief of Student Activities 14
 • Section Chief of Physical Education 15
 • Section Chief of Teaching Facilities 37
 • health Center 49
 • Dong Jinsheng 26
 • Foreign Teacher Office 50
Office Of General Affairs
 • Director of General Affairs Division 19
 • Wu Huimei 21
 • Yang Qingyu 20
 • Zhuang Qizong 71
 • Cai Chengpo 46
 • Wang Tingjun 70
Classroom
 • Once a year 58
 • Class two a year 59
 • Class once every second year 60
 • Class 2 of the second year 61
 • Class every three years 62
 • Class two of three years 63
 • Class every four years 64
 • Class Two for four years 65
 • Every five years 68
 • Class 2 of five years 69
 • Class every six 66
 • Class 2 of six 67
Specialized Classroom
 • Art and Craft Classroom 51
 • Library 52
 • Computer Classroom 53
 • Activity Center 54
Kindergarten
 • Kindergarten Director 23
 • Instructor 22
 • Wang Xinlan 24
 • Xie Huifang 25
 • Apple Class 55
 • Pineapple Class 56
 • Watermelon Class 57
Elementary School Office
 • Xue Xiufeng 27
 • CHIU,HUAI-HSUAN 28
 • Lin Weixin 29
 • LI CHIA JUNG 30
 • TSAI PEI LING 31
 • Zeng Wanzhen 32
 • Zhuang Xiaomei 33
 • Lin Rongxin 34
 • Lin Yanru 35
 • TONG SIAO TING 36
 • Hong Sashan 38
 • LIN CHING 39
 • GUO BO WEI 40
 • WU YI CHING 41
 • YANG CHIA CHI 42
 • YANG HAO REN 43
 • Teacher after class 44
 • Lin Qiaohua 45
回到最上方